Gebedsbrief April 2018

Liewe vriende

Dankie dat julle ‘n tydjie opsysit om ons gebedsbrief te lees of eerder te kyk, want ons deel dié keer foto’s.

Eerstens baie dankie vir almal wat navraag gedoen het nadat die vorige brief van die vermindering in inkomste vertel het. Ons het hier een daar ook ‘n uiteensetting van ons situasie aangestuur, vir dié wat gevra het. Baie dankie vir elke bydrae – veral die gereelde bydraes wat dit vir ons moontlik maak om darem net so ‘n bietjie te kan beplan. Om by die voorgeskrewe inkomste van die kerk by te kom, sou ons nog so ‘n 50% moet insamel. Op die oomblik kom ons by ons basiese verpligtinge en is daarvoor dankbaar. Ons begin einde verlede jaar:

In Nossobville het die Sondagskool ‘n pragtige afsluiting gehad en in Epako het ‘n skare familielede saam kom trots wees by Lig vir die Kinders.

Daar was ook afsluitings by ver plekke soos Aminuis, Gam en Okomuhuka. Binne ons vermoë is daar ook ondersteuning gegee in die vorm van eetgoed en reisgeld.

In Desember het twee gesinne – Herman en Hanneli Mare, en Christopher en Esti Reid en hulle kinders kom kuier. Hulle is van ons langtermyn ondersteuners en dit was wonderlik om hulle weer hier te kon hê. Behalwe vir die kuier, het hulle ook ‘n vakansieklub by Lig vir die Kinders aangebied en gehelp om ‘n klaskamer in te rig.

Ons moet iets van onsself ook vertel: Madeleen en Elsemi was by die huis – baie lekker net om bietjie saam te wees. Madeleen werk in Windhoek en is op ‘n klein manier nog by OM betrokke. Elsemi het, behalwe kuier vanaf Duitsland, eintlik stilte kom soek om te studeer. Bid saam vir die Here se bemoediging en wyse leiding vir beide van hulle.

Rina Malehe, wat 35 jaar by ons gewerk het, het afgetree.

Oupa Hennie het na sy 97e verjaarsdag siek geword en verswak, maar sy gesondheid is nou redelik stabiel. Iemand wat vir ons ‘n groot hulp is, is tannie Eva Brandt, lid van ons gemeente. Sy is ‘n ervare versorger wat hom tweemaal per week kom was en versorg.

Dis vir my ‘n lekker onderneming om Johannes,wat nog in Amerika is, se tuin te bewerk. Voorbidding vir hulle gesin en besluite.

Die VGK Gemeente in Nossobville werk hard om die finansies te laat klop en hou gereeld ‘n verkoping. Die geselligheid is terselfdertyd ook altyd ‘n belewenis!

Jac-Louis en Gijsbertha help met baie dinge, veral rondom die Gemeente in Epako en Lig vir die Kinders, asook hulle eie dienswerk. Hulle het ook nou vir klein Adam permanent as deel van hulle gesin. Bid vir die Here se krag en leiding vir hulle.

Ek bestee redelik baie tyd aan die On the Way bediening van Sanmense. Daar is maar min kans om uit te gaan na die buite-plekke, maar ons ontmoet die mense in Gobabis.

Oom Baardman en Samkao het gehelp om ‘n klassie by die Epako San Pre School aan te las, sodat daar nou twee Amos-Meerkat klasse kan wees. Jac-Louis en Gijsbertha hanteer die Amos-program.

Paasfees het vir ons soos gewoonlik begin met ‘n Avondmaal in Nossobville.
Die Gemeente in Epako het Paasfees gevier met rolle-spel tonele deur die jeuggroep, afgerig deur Carina Adonis. Daarvoor moes o.a. ‘n donkie geleen word! Die aand van Opstanding-Sondag het die twee gemeente-groepe verenig en teen die randjie uitgeklim, waar ons saam kerse aangesteek en vir ons dorp gaan bid het.

Die beplanning vir die volgende paar weke:
‘n Besige tydjie lê voor.
Eerskomende naweek – ‘n besoek deur Dr. Florida Beukes van die “Mentors Ministry”, VGK Windhoek, aan die plaaslike gemeente en Lig vir die Kinders.
17-18 April: Kwartaallikse besoek van Steps for Children in Duistland, i.v.m. die aktiwiteite wat in vennootskap met Lig vir die Kinders onderneem word, soos: rekenaaropleiding, houtwerk en versorging van weeskinders.
23 -24 April: besoek van kerk-afgevaardigdes uit Duitsland wat ook bydra tot Lig vir die Kinders.
3-6 Mei: Bietjie ver ry vir die Namibië Streeksinode in Ondangwa. Ons hoop om daar ook vir Twanu van die Shadi gemeente in Mbukushu te sien. Hy is onlangs amptelik deur die kerk as Geestelike Werker aangestel.

Wysheid sê:
“Ek het dié lief wat my liefhet,Dié wat my soek, vind my” (Spr. 8: 17)

“Ek bid dat die God van ons Here Jesus Christus,Die Vader aan Wie al die eer toekom,
deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken.” (Efes. 1:17)

Vrede,Henk